OCTAVE | 世界不死計画

Array世界不死計画
著者:フレデリック・ベグベデ/翻訳者:中村佳子/発行所:河出書房新社/発行日:2019.1.30/製本:上製/判型:四六変形/写真:Martin Stranka

世界17カ国で翻訳のサイエンス“ノン”フィクション。
カヴァーはMartin Strankaさんの写真作品

世界不死計画